Feynmanki

e-mail

facebook

Idea

 

Konkurs jest inspirowany Richardem Feynmanem: noblistą, pasjonatem łamania kodów i niezwykłym wykładowcą. Zachęcał on uczniów do rzeczywistej nauki poprzez zrozumienie, zaszczepiał w swoich studentach pasję do odkrywania mechanizmów codziennych zjawisk i urządzeń, walczył o utrzymanie w uczniach dziecięcej kreatywności i chęci zadawania pytań.

 

Cel

W ramach konkursu dzieci wykonają trzy zadania, gdzie każde ma na celu rozwijanie kreatywności i świadomego odkrywania świata:

 1. Utworzenie własnego projektu – pobudzenie wyobraźni, śmiałe spojrzenie na własne możliwości
 2. Wyjaśnienie, w formie 5 min wykładu, dowolnego zjawiska/wynalazku – nauka przez zrozumienie, dzielenie się swoją wiedzą z innymi
 3. Odkodowanie zbioru szyfrów – pokazanie, że bystrość umysłu nie oznacza nudy i uczenia się na pamięć, a raczej emocjonujące i ciekawe przygody

 

Przebieg konkursu

Dzieci z klas IV-VII będą podzielone na dwie grupy wiekowe: klasy IV-V —  Lorenz oraz klasy VI-VII —  Enigma. Wszystko poniższe dotyczy obu grup z uwzględnieniem podziału.

Od września do marca trwa rozgrzewka przed konkursem, w której mogą wziąć udział uczestnicy z całej Polski.
Składa się ona z cyklu siedmiu szyfrów do odkodowania i przesłania przy pomocy formularza. Co miesiąc, spośród dzieci, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi, będziemy losować upominki sponsorowane przez GWO.
Prosimy o zachęcanie dzieci do wysyłania wraz z rozwiązaniami dowolnego pytania dotyczącego zagadnień przyrodniczych, co miesiąc pojawi się na stronie odpowiedź na pytanie, które uznamy za najciekawsze.


Konkurs
właściwy jest kierowany do dzieci z województwa pomorskiego. Składa się on z dwóch etapów:

 1. Kwalifikacje:
  Odkodowanie zaszyfrowanej treści zadania i wykonanie go. Zadanie polega na zaplanowaniu projektu, czyli zobrazowaniu myśli przy pomocy szkicu i opisu słownego. Jest on istotniejszy niż „przełomowość” samego pomysłu.
 2. Finał:
  Rozwiązanie zestawu szyfrów o poziomie trudności wyższym niż prezentowany podczas rozgrzewki.
  Najważniejszą częścią finału jest wygłoszenie przygotowanej prelekcji na wybrany przez ucznia temat. Wykład będzie trwał około pięciu minut, tutaj szczególnie istotna będzie umiejętność prostego przekazania posiadanych przez dziecko informacji. Od pozostałych finalistów oczekujemy pytań, które również wpłyną na ocenę.

 

 

Życzymy dużo radości i powodzenia!
Zespół Feynmanków